Nieuws

Belangrijkste wijzigingen voor 2020 

 

Sneller naar het tweeschijvenstelsel

Het kabinet versnelt de overgang naar het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. De invoering zou in 2021 plaatsvinden, maar dat gebeurt al in 2020. Daarnaast stijgt de arbeidskorting en de algemene heffingskorting waardoor de meesten erop voorruit zullen gaan.

               Inkomen max € 21.711                    inkomen max € 68.507                         inkomen boven € 68.507

2019      36,65 %                                             38,10 %                                                  51,75 %

2020      37,35 %                                             37,35 %                                                  49,50 %

2021      37,10 %                                             37,10 %                                                  49,50 %

Voor AOW gerechtigden geboren voor 1946 wordt de belastingpercentage in 2020 tot een inkomen van € 35.375,- 19,45%. Tot een inkomen van € 34.712 als u in 1946 of daarna bent geboren. Daarboven is het percentage 37,35%.

 

Versnelde verlaging tarief aftrekposten

Het tarief waartegen aftrekposten in box 1 in aanmerking kunnen worden genomen wordt versneld afgebouwd. Het betreft voor u als particulier:

-          de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning (zoals hypotheekrenteaftrek);

-          de persoonsgebonden aftrek (partneralimentatie, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften en – op grond van overgangsrecht – verliezen op beleggingen in durfkapitaal).

Deze aftrekposten kunnen, voor zover ze in de hoogste schijf vallen, in 2020 slechts tegen 46% in aftrek worden gebracht (in plaats van 49,5%). In 2021 gaat de aftrek naar 43%, in 2022 naar 40% en in 2023 uiteindelijk naar 37,10%, het nieuwe basistarief zoals dat vanaf 2021 geldt.

 

Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

De aftrek wegens geen of een geringe eigenwoningschuld (‘Hillenaftrek’) maakte dat belastingplichtigen die hun eigenwoningschuld (bijna) volledig hebben afgelost en dus (bijna) geen rente meer betalen, een aftrekpost ontvangen die tot 2019 gelijk is aan het eigenwoningforfait (minus de eventueel nog resterende rente). Vanaf 2019 wordt deze aftrek in dertig jaar in gelijke stappen afgebouwd. In 2020 wordt de aftrek dus nog maar voor 93 1/3% in aanmerking genomen.

 

Box 3

Grens belastingvrij sparen is in 2020 € 30.846 per persoon. Voor 2022 is het plan om geheel box 3 anders te gaan belasten. Spaargeld wordt dan minder belast, maar beleggingen en onroerende zaken zullen meer belast worden dan in het huidige systeem. De plannen moeten nog verder worden goedgekeurd en uitgewerkt worden daarom lukt de invoer niet voor het jaar 2022.

 

Toeslagen, Kindgebonden Budget

Het kabinet wil structureel bijna 500 miljoen euro meer uittrekken voor het Kindgebonden budget. Zo’n 320.000 gezinnen krijgen er hierdoor gemiddeld bijna 1000 euro per jaar meer bij. Daarnaast krijgen nog eens bijna 300.000 gezinnen recht op Kindgebonden budget. Gemiddeld gaan zij zo’n 600 euro per jaar ontvangen. Het kan dan ook zijn dat u ineens vanaf 2020 recht blijkt te hebben op deze toeslag. Dit komt omdat ze het maximale inkomen hebben opgerekt.

Voorbeeld bij een gezamenlijk inkomen van € 70.000,- en 2 kinderen kan er nog steeds recht zijn op een klein bedrag aan Kindgebonden budget.

Bel me terug

Indien u wilt dat wij contact met u opnemen kunt u onderstaande formulier invullen. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen over uw vragen.