Wat doen wij

Helder Belastingadvies verzorgt voor particulieren:

 • Aangifte inkomstenbelasting;
 • Aanvragen/wijzigen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting;
 • Aanvragen/wijzigen toeslagen;
 • Aangifte erfbelasting;
 • Aangifte schenkbelasting;
 • Verzoeken om middeling;
 • Opstellen financieel jaaroverzicht i.v.m. bewindvoering;
 • Advies i.v.m. inkomstenbelasting, toeslagen, schenk- en erfbelasting;
 • Advies i.v.m. fiscale gevolgen (ver)kopen eigen woning, tweede woning;
 • Advies i.v.m. eigen bijdragen (CAK) WMO en landurige verpleeghulp;
 • Advies i.v.m. wijziging eigen bijdragen CAK, eventueel peiljaarverlegging;
 • Advies i.v.m. aangaan (familie)leningen;
 • Advies i.v.m. financiele planning;
 • Advies i.v.m. nalatenschapsplanning (schenken, overlijdenstestament);
 • Advies i.v.m. levenstestament (algemene volmacht);
 • Advies i.v.m. levensverzekeringen en pensioenen;
 • Opstellen bezwaarschrift WOZ;
 • Afwikkeling nalatenschappen;
 • Ordenen van de financiele administratie;
 • Financieel en fiscaal advies i.v.m. gevolgen wijzigen van de persoonlijke situatie (huwelijk, scheiden, overlijden, baanverlies, pensioen);

 

 • Budget coaching, oplossen en voorkomen van budgettaire problemen doormiddel van het inzichtelijk maken van de inkomsten, uitgaven en de mogelijke schulden (opstellen maand- en jaaroverzichten). Geven van advies en tips om te besparen en de inkomsten te vergroten. Begeleiden en coachen tot financiele zelfredzaamheid.

 

U kunt ons bezoeken op kantoor, maar wij komen desgewenst ook aan huis.
Documenten voor de aangifte inkomstenbelasting kunt u ook bij ons inleveren op kantoor of opsturen via de post of email.

Wij vragen voor al onze klanten waarvoor wij de aangifte inkomstenbelasting verzorgen uitstel aan, wanneer de aangifte niet voor 1 mei kan worden ingediend.

Bel me terug

Indien u wilt dat wij contact met u opnemen kunt u onderstaande formulier invullen. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen over uw vragen.